Histeroskopi

Görerek tedavi etmek, rahim içindeki oluşumları değerlendirmek, canlı gözle görmek histeroskopi tam olarak budur. Aynı mide endoskopisi gibi rahim içine girerek hastalıkları teşhis ve tedavi etmeye yarayan mükemmel bir buluştur.

Histeroskopi sayesinde eskiden rahim içinde yerleşen ve görülerek tedavi edilemeyen durumlarda rahim alınma ya da hastalık oluşturan yer kaplayıcı patolojilerde küretaj gibi işlemler uygulanmaktaydı. 

Hastalık yapan nedenlere ulaşmak için karında büyük kesiler yapılarak hastalar 2-3 gün hastanelerde kalmak zorunda olup yoğun ağrı duymaktaydı. 

Rahim içi dokusu hiç bir zaman rahim kesilmeden tam olarak görülememekte ve hastalık tanıları ya yapılamamakta ya da hastalık tanısı koymak için büyük ameliyatlara ihtiyaç duyulmaktaydı.

Histeroskopi Nedir?

Histeroskopi fiber optik görüntüleme teknolojisi sayesinde çok küçük boyutlarda optik cihazlar kullanılarak vücut boşluklarınının görüntülenmesinin yapılabilmesi ve bu dokulardaki hastalık yapan oluşumları tanınabilmesine ve bu patolojileri aynı anda tedavi edilebilmeye  olanak veren bir uygulamadır. 

Histero latince rahim anlamına gelir. Skopi ise görüntülemek manasındadır. Histeroskopi de teknik olarak rahim içi dokusunun yani döl yatağının, bebeğin yerleştiği ve 9 ay büyüdüğü ortamın görüntülenmesidir.

Histeroskopi Hangi Durumlarda Tanı Ve Tedavi Amaçlı Kullanılır?

Histeroskopi rahim içinin değerlendirilmek istenildiği her durumda kullanılabilir.

Endometrium denen rahim iç zarına ait patolojiler ya da bu bölgenlin görevini yerine getirmesine engel olan her durumda histeroskopi yapılabilir. Başlıca histeroskopi yapılan durumlar şunlardır:

 • Endometrial polipler
 • Rahim içi miyomları
 • Sineşi rahim içi yapışıklıklar
 • Tekrarlayan düşükler
 • Tüp bebek başarısızlığı
 • İstmosel-Niş
 • Rahimde perde Uterin septum
 • Çift rahim düzeltilmesi
 • Arkuat uterus
 • Subseptus
 • Rahim içinin değerlendirilmesi
 • Rahim çizme işlemi
 • Rahimde parça kalmasının tedavisi
 • Rahim içinde kalan spiralin çıkarılması
 • Aşırı kanama teşhisi

Histeroskopiye Nasıl Hazırlanılır?

Histeroskopi işlemi hazırlığı çok önemlidir ve öncesinde alınması gereken bazı önlemler vardır.

Histeroskopi anestezi altında ya da lokal uyuşturma ile uyanık halde yapılabilen bir işlemdir. Uyanık halde yapıldığında kasık ağrısı ve basınç hissi olabilmektedir. 

 • Genel anestezi işlemi yapılacaksa histeroskopiden en az 6 saat önce katı ve sıvı yiyecekler tüketilmemelidir
 • Adet döneminin bittiği ilk günlerde ameliyat yapılması işlem kolaylığı ve görüntü kalitesi açısından önemlidir.
 • Histeroskopi işlemi öncesinde doktorunuza adet dönemini bildirmelisiniz
 • Gebelik şüphesi varsa histeroskopi yapılamaz
 • Kan sulandırıcı ve aspirin kullanımında doktorunuza bilgi veriniz
 • Alerjinizin olduğu madde ve ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir.
 • Kan grubunuz tespit edilmelidir.
 • Bulaşıcı hastalıklar ve kan sayımı yapılmalıdır.
 • Histeroskopi öncesinde jinekolojik muayene ve ultrasonografi yapılmalıdır.
 • Bazı durumlarda rahim ağzını açan ilaçlar kullanılması gerekebilir.

Histeroskopi Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Histeroskopi ameliyatı lokal veya genel anestezi ile yapılır. Öncesinde yapılan tahliller değerlendirilir ve hasta sırt üstü şekilde jinekolojik masada yatar. 

Anestezi uygulandıktan sonra vajinal bölge antiseptik sıvılarla temizlenir. 

Rahim ağzındaki akıntılar temizlenir. 

Rahim şekil, boyut ve pozisyonu ultrasonografi ve muayene ile belirlenir.

Cerrahi histeroskopi yapılacaksa hegar bujisi denilen aletler ile rahim ağzı 1 cm ye kadar genişletilir. 

Histeroskopi aletleri hazırlanır kamera ve ışık sistemi bağlanır.

Histeroskopide kullanılacak enerji sistemi ve bu sisteme uygun sıvı media seçilir.

Histeroskopi aletiyle rahim ağzı ve rahim içine girilerek görüntüleme ekranına yansıtılır.

Rahim içindeki problemli dokular elektrik-mekanik-laser gibi enerjiler kullanılarak tedavi edilir.

Avantajları, Dezavantajları

Histeroskopi birçok rahim içi hastalığının tanı ve tedavisine olanak sağlayan bir araçtır.

Avantajları:

 • Kısa süren bir tedavi aracıdır
 • Cerrahi kesi gerektirmez
 • Enfeksiyon riski sıfıra yakındır
 • Ağrı çok azdır
 • Aynı gün taburculuk imkanı vardır
 • Doğal boşluklardan yapılmaktadır
 • Rahim kesisi yapılmaz
 • Hastalığı yerinde teşhis etme ve tedavi imkanı vardır 
 • İşleme bağlı yapışıklık ihtimali olmaz

Dezavantajları:

 • Cerrahi deneyim gerektirir
 • Teknolojik ekipman ihtiyacı vardır
 • Açık yönteme göre pahalıdır

Rahim İçine Nasıl Bakılır?

Rahim içini canlı olarak gösteren histeroskopi yöntemi haricinde bir uygulama yoktur.

Rahim içi ultrasonografi ile ya da sulu ultrason denilen salin infüzyon sonografi ile kabaca değerlendirildikten sonra gözle görülmesi ve tedavi edilmesi gereken tek yöntem histeroskopi ameliyatıdır. Bu yöntem rahim içinin kamerayla incelenmesi yani tanısal histeroskopi dir.

Diagnostik Histeroskopi Nedir?

Diagnostik bilgi amaçlı görüntüleme demektir. Diagnostik histeroskopi tanı koyma amaçlı histeroskopik görüntüleme yapma işlemine dayanır.

Klinik olarak şüphelenilen durumlarda tanı amaçlarıyla kısıtlı da olsa bilgi edildikten sonra aslolan patolojinin gözle görülmesi amacıyla diagnostik yani tanısal histeroskopi yapılmaktadır.

Tanısal histeroskopinin bir diğer avantajı işlem sırasında tedavi imkanının da olabilmesidir.

Kimler Bu İşlem İçin Uygundur?

Histeroskopi işlemi rahim içinde tanı ve tedavi gerektiren bir hastalık varlığında yapılmalıdır.

Histeroskopi yapılması gereken durumlar:

 • Endometrial polipler
 • Rahim içi miyomları
 • Sineşi rahim içi yapışıklıklar
 • Tekrarlayan düşükler
 • Tüp bebek başarısızlığı
 • İstmosel-Niş
 • Rahimde perde Uterin septum
 • Çift rahim düzeltilmesi
 • Arkuat uterus
 • Subseptus
 • Rahim içinin değerlendirilmesi
 • Rahim çizme işlemi
 • Rahimde parça kalmasının tedavisi
 • Rahim içinde kalan spiralin çıkarılması
 • Aşırı kanama teşhisi

İşlem Öncesi Ve Sonrası

Histeroskopi işlem öncesi ve sonrasında alınması gereken önlemler vardır.

İşlem öncesinde detaylı bir muayene ve tetkikler yapılmalıdır.

İşlemden önce rahim içinde olması muhtemel teşhis histeroskopi için uygun olmalıdır.

İşlemden önce rahim ağzını hazırlayacak bir takım genişleticiler kullanılabilir.

Ayrıca işlem öncesinde ağrı kesici, antibiyotik ve lokal-genel anestezi gerekebilmektedir.

Histeroskopi işlem sonrasında ağrı için gereken tedbirler alınmalı ve genel anestezi yapıldıysa hasta uyanana kadar kontrol altında tutulmalıdır.

İşlem sonrasında enfeksiyon ve yapışıklığı önleyen tedbirler alınır.

Histeroskopi işlem sonrasında genellikle 7 gün sonra kontrol yapılır ayrıca patoloji incelemesi yapıldıysa sonuçlar değerlendirilir.

Histeroskopi Sonrası Kanama Olur Mu?

Histeroskopi işlemi sonrasında kanama olabilir.

Özellikle rahim ağzının genişletildiği ya da rahim içinden hastalıklı doku çıkarıldığında ya da biyopsi yapıldığında ilk 2 gün kanama ve sonrasında 1 hafta sulu akıntı olması normaldir bir sorun olduğunu göstermez.

Operatif Histeroskopi Nedir?

Operatif histeroskopi cerrahi histeroskopi anlamına gelir. histeroskopik makas ya da ince aletler kullanılarak hastalıklı dokuya müdahale edilir  veya biyopsi alınması işlemi yapılır. 

Tanısal Ve Operatif Histeroskopi Farkları

Tanısal histeroskopi adı üstünde rahim içini görerek hastalık oluşturan durumları tanıma işlemidir. Operatif histeroskopi ise rahim içinde yer kaplayan veya rahim fonksiyonlarını bozan durumlara tedavi amaçlı müdahale edilmesi için cerrahi yapılmasıdır. 

Tanısal histeroskopi için rahim ağzınının genişletilmesine gerek kalmaz ve genellikle lokal anestezi ile yapılabilir.

Operatif histeroskopi için rahim ağzı hegar bujileri ile genişletilir, işlem sırasında elektrik plazmakinetik veya laser enerjisi kullanılabilir doku çıkarma ve kesme yakma işlemi uygulanabilir.

Kullanılan Sıvının İçeriği

Histeroskopi sırasında kullanılacak sıvılar steril ve vücut sıcaklığında olmalıdır. Fazla sıvı yüklemesi ve vücut ısısını değiştirecek miktarlar zarar verebilmektedir. 

Diagnostik yani tanısal histeroskopi sırasında izotonik sodyum klorür sıvısı veya mannitol kullanılırken, bipolar veya plazma kinetik enerji kullanılacaksa izotonik sıvı tercih edilir.

Monopolar enerjilerde mannitol kullanılması zorunludur.

Histeroskopi sırasında vücuda uygulanan ve geri alınan sıvı miktarları anlık takip edilmeli vücut boşluğunda kalan sıvı miktarı yani kayıp oranı not edilmelidir. Aşırı kayıp oranlarında hastada su zehirlenmesi denilen durumun oluşabileceği akılda tutulmalıdır.

Histereskopi Sonrası Hamilelik Şansında Değişme Olur Mu?

Histeroskopi işlemi rahim içinin yani bebeğin tutunacağı ve yaşayacağı bölgenin direkt olarak izlenmesine olanak verir. Rahim içinde endometrium bölgesi embriyonun ilk tutunacağı, tutunduktan sonra plasenta ve bebeğe ait dokuların geliştiği yer olması açısından bu bölgedeki patolojilerin tespiti ve ortadan kaldırılması hamilelik şansında artışa sebep olmaktadır. Bebeğin tutunacağı yerde yabancı bir doku olması tüplerin girişini kapatan hastalıklar ya da rahim içinde yapışıklık gebe kalma olasılığını düşürdüğü için bunların histeroskopik olarak tedavisi oldukça önemlidir.

Histeroskopik Rahim Polip Ameliyatı Ne Kadar Sürer?

Histeroskopi operasyonu genel lokal ya da spinal anestezi ile uygulanabilir. İşlem yapılırken hasta jinekolojik muayene pozisyonunda yatar. İşlem rahim içine kamerayla girildikten sonra polip sayısı 1-2 adet ise yaklaşık 10-15 dakika kadar sürer. Çok sayıda polip olması halinde işlem 20-30 dakika sürebilmektedir.

Histeroskopi Olmanin Komplikasyonları Ve Zararı Var Mı?

Histeroskopi ameliyatı vajinal yoldan rahim ağzı geçilerek yapılmaktadır. Rahim içinde histeroskopi işlemi sırasında veya sonrasında oluşabilecek riskler genel olarak son derece azdır ve güvenle yapılmaktadır. Genel anlamda histeroskopi işlemine bağlı problem görülme riski 1000 kişide 1-2 civarındadır. Histeroskopi işlemi sırasında olası riskler şunlardır:

 • Rahim delinmesi
 • Rahim içi enfeksiyon ve kanama
 • Bağırsak zedelenmesi
 • Su zehirlenmesi ve koma
 • Anesteziye bağlı riskler
 • Beyin Ödemi
 • Hiponatremi
 • Akciğer ödemi

Histeroskopi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Histeroskopi acil durumlarda kanama önlenmesi ya da rahim içi müdahalesi gerektiğinde her zaman yapılabileceği gibi en uygunu adet döneminden sonra kanamanın bittiği ilk günlerde yapılması teknik olarak daha iyi sonuç vermektedir.

Ofis Histeroskopi İle Ne Amaçlanır?

Ofis histeroskopi anestezi vermeden ya da lokal anestezi bazan da hafif sedasyonla yapılabilen rahim ağzında genişletme yapılmadan ince aletlerle uygulanabilen histeroskopi türüdür. Ofis histeroskopi ile rahim içinin canlı olarak görülmesi, hastalıklı doku ve labilen işlemler, patolojilerin tespiti ve gerekirse ortadan kaldırılması amaçlanır. 

Ofis histeroskopi ile yapılan işlemler:

 • Tanısal histeroskopi
 • Ria spiral çıkarılması
 • Sineşi açılması
 • Polip alınması
 • Rahim çizilmesi
 • Rahim perdesi açılması
 • Küçük saplı miyomların çıkarılması

İşlem Ağrılımıdır ?

Histeroskopi işlemi sırasında ağrı olmaz, işlem sonrasında kasıklarda kısa süren ve ağrı kesicilerle hafifleyen ağrı olabilmektedir. 

Histeroskopi işlemi sonrasında uzun süreli ağrı ve hassasiyet olması durumunda doktorunuza görünmeniz gerekebilir.

Histeroskopi Yumurtalıklara Zarar Verir Mi?

Histeroskopi işlemi yumurtalıklarla ilgili bir işlem olmadığı için histeroskopinin yumurtalıklara zarar verme riski yoktur. 

Polip Tedavisinde Histeroskopi

Polipler rahim iç zarının östrojen uyarısıyla ani ve hızlı büyümesi ile ortaya çıkan kanamalı oluşumlardır. Endometrial polipler yapı olarak:

 • Saplı endometrial polipler
 • Düz endometrial polipler 
 • Tek ve Çoklu endometrial polipler 

şeklinde olmaktadırlar.

Polipler tamamen rahim içinden kaynaklandığı için histeroskopik olarak görülme ve aynı anda tedavi edilmeleri çok kolaydır. 

Polipler yerleşim yeri ve boyutlarına göre 

 • Kanama
 • Kısırlık
 • Ara kanama
 • Rahim kalınlaşması
 • Düzensiz adet gibi durumlar oluşturabilirler.

Miyomların Tedavisinde Histeroskopi

Miyomlar rahimde yerleşim yerlerine göre şikayet oluşturabilir. Rahim içinde endometrium yakınında yerleşen miyomlar kanama yapabileceği gibi kısırlık, düşük ve erken doğuma sebep olabilir. Miyomlar rahim içine komşu ya da rahim içinde yerleşmekte ise histeroskopi ile çıkarılabilir.

Bazan miyomların çok büyük olduğu ya da rahim duvarına gömülü olduğu hallerde birkaç seans histeroskopi yapmak ya da öncesinde küçültücü analog tedavi vermek gerekebilir.  

Adetliyken Histeroskopi Ameliyatı Yapılır Mı? 

Adet kanaması döneminde ya da hemen sonrasında histeroskopi yapılabilir. Adet kanamasının azalmasını beklemek şartlar uygunsa daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Rahim içi bölgesi kandan temizlendiğinde görüntü daha net ve tedavi daha kısa sürmektedir.

Arkuat Uterus Nedir?

Arkuat latincede yay biçiminde olan kavisli olan manasına gelmektedir. Rahmin fundus dediğimiz tavan bölgesinin üst ortadan rahim içine doğru basık olmasına ve iç boşluğu küçültmesine arkuat uterus şekil bozukluğu denmektedir. Rahim perdesiyle karışabilmektedir.

Arkuat uterus durumunda histeroskopi ile tedavi mümkündür ve işlem kısa sürmektedir aynı gün içinde taburcu olabilmektedir.

Histeroskopi Öncesi Ve Sonrası Cinsellik 

Histeroskopi ve öncesinde cinsellik açısından bazı özellikler olmaktadır. Histeroskopi öncesinde genellikle adet dönemi olduğu ya da kanama olduğu için cinsel ilişki uygun değildir. Histeroskopi sonrasında özellikle ilk 1 hafta cinsel ilişki ağrı ve enfeksiyon ihtimalini artırmaktadır, bu yüzden cinsel ilişkiden kaçınılmalıdır. 

Hsg İle Histeroskopi Arasındaki Fark

Hsg ile histeroskopi arasında fark, hsg işleminin rahim içine röntgende görülen sıvı verilerek röntgen filmi şeklinde siyah beyaz rahim içi görüntüleme sağlamasıdır. Histeroskopide rahim içi canlı gözle görülerek yapılmaktadır ve daha detaylı bir inceleme sunar. Fakat histeroskopi işlemi HSG nin aksine tüpler konusunda direkt bilgi sağlamaz.

Laparoskopi Ve Histeroskopi

Kısırlık tedavisi ve araştırmalarında rahim içi ya da kas dokusunda tüplerde veya yumurtalıklarda bir problem olması durumunda laparoskopi ve histeroskopi çok önemli avantajlar sağlayarak bu hastalıkların tedavi edebilmelerine olanak vermektedir. Laparoskopi karında büyük kesiler yapılmadan rahim duvarı yumurtalıklar ve tüplerin incelenebildiği bir yöntemdir. Aynı anda laparoskopi ve histeroskopi yapılabilir ve aynı gün ağrısız bir şekilde hastaneden taburculuk yapılabilir.

Histeroskopi Gerektirecek Hangi Durumda Hastaneye Başvurmalı ?

Histeroskopi gerektirecek durumlar genel olarak şunlardır:

 • Anormal kanama
 • Düzensiz adet kanaması
 • Aşırı adet kanaması
 • Rahim içi polipler
 • Rahim içindeki miyomlar
 • Rahim şekil bozukluğu
 • Rahim perdesi
 • Yapışıklık sineşi asherman sendromu
 • Sezeryan kesisinde çöküklük NİŞ

Histeroskopi Fiyatları Nasıl Belirlenir?

Histeroskopi fiyatları muayene sonrasında teşhis konulan hastalık durumuna ve yapılacak işleme göre belirlenir. Histeroskopi fiyatları istanbul genelinde farklılık göstermektedir. 

Histeroskopi fiyat bilgisi için 05464848640 numaradan bilgi alabilirsiniz.

Rahim İçindeki Septumların Tedavisinde Histeroskopi

Histeroskopi ameliyatı ile rahim içinde yerleşen septumlar yani perde denilen oluşum tamamen tedavi edilebilmektedir. Aynı zamanda vajina ve rahim ağzı perdesi de histeroskopi ile kesilebilir. Septumlar doğuştan oluşan vajina ve rahmi 2 ayrı bölmeye ayıran düşük riski ve kısırlık yapan oluşumlardır. Septum olduğu bir kişide ultrasonografi yada hsg ile anlaşılabilmektedir.

Rahim İçi Yapışıklıkların Tedavisi

Rahim içi endometrium denilen bir zar ile kaplıdır. bu zarın alt tabakasında sürekli olarak yeni hücreler üreten bazal tabaka bulunmaktadır. Bazal tabaka hormon uyarısı ile her adet döneminde bebeğin yerleşmesi için rahim içini hazırlar ve gebelik için tutunmaya müsait hale getirir. Enfeksiyonlar, ameliyatlar , doğuştan olan bazı sebepler ya da küretaj gibi işlemler sonrasında bazal tabaka zarar gördüğünde rahim içinin o bölgesi görevini yapamaz ve iyileşme nedbe dokusu oluşturur. Bu doku oldukça yapışkan olduğu için rahim içi boşluğun yapışarak kapanmasına ve endometriumun görev yapamamasına sebep olur.

Rahim içinde oluşan yapışıklıklar sonucunda adet kanaması hiç olamadığı gibi azalmış da olabilir. Ayrıca rahim içi dokusu bebeğin yerleşmesine uygunsuz hale geleceği için kısırlık oluşmasına da sebep olur. Histeroskopi yöntemi rahim içindeki bu tür yapışıklıkların açılması için kullanılan bir işlemdir. Rahim içindeki yapışıklık ultrasonografi ve hsg ile tespit edildikten sonra histeroskopi yöntemi ile tedavi edilir. Tekrar yapışmayı önlemek için  tedavi sonrasında rahim içine jel ya da balon yerleştirilebilir. 

Histeroskopi İle Tüp Bebek Şansı Artar Mı?

Tüp bebek tedavisinden önce rahim içinde bebeğin tutunmasına engel bir oluşum varsa histeroskopi ile bunun ortadan kaldırılması tüp bebek şansını artırmaktadır. Ayrıca başarısız tüp bebek uygulaması sonrasında araştırma amaçlı histeroskopi yapılabilir. Yine rahim çizme işlemi ve tüp bebek tutunmasını artırmak içinde histeroskopi uygulanabilir.